26 اسفند 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 اسفند 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 اسفند 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 اسفند 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 اسفند 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 اسفند 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

17 بهمن 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 1/3
(2 نظر )

25 آذر 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 2/8
(2 نظر )

17 آذر 1397

برنامه جلسات آموزش خانواده و توزیع کارنامه میان ترم

روز یکشنبه 97/9/18  ساعت 10 : جلسه آموزش خانواده ویژه اولیای دانش آموزان پایه هفتم با موضوع بررسی آسیب های شبکه های مجازی و ارائه راهکارها، در پایان جلسه کارنامه میان ترم دانش آموزان پایه هفتم توزیع خواهد شد.
روز دوشنبه 97/9/19 ساعت 10 : جلسه آموزش خانواده ویژه اولیای دانش آموزان پایه هشتم با موضوع بلوغ و نوجوانی، در پایان جلسه کارنامه میان ترم دانش آموزان پایه هشتم توزیع خواهد شد.
روز سه شنبه 97/9/20 ساعت 10 : جلسه آموزش خانواده ویژه اولیای دانش آموزان پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی ، در پایان جلسه کارنامه میان ترم دانش آموزان پایه نهم توزیع خواهد شد.
مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 آبان 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  بعدی
صفحه 1 از 25