HTML  

کلیه دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه هفتم باید از یکم تا چهاردهم تیرماه به آدرس اینترنتی saja.medu.ir مراجعه نمایند.

 
دبیرستان شاهدرهروان امام(ره)
     
 
پرداخت آنلاین