HTML  

کلیه دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه هفتم باید از تاریخ 1/4/98 لغایت 14/4/98 به آدرس اینترنتی saja.medu.ir مراجعه نمایند.

 
دبیرستان شاهدرهروان امام(ره)
     
 
پرداخت آنلاین