مشخصات مدرسه  

 

 

دبیرستان پسرانه شاهد رهروان امام (ره) - دوره اول

منطقه 5 تهران


شماره تلفن های مدرسه:   44647439-44657670

شماره همراه مدرسه :    09196885493

آدرس :تهران ابتدای شهرک آپادانا کوی پامچال مدرسه شاهد رهروان امام(ره)

آدرس اینترنتی سایت:

www.RAHROVANEMAM.ir