30 شهریور 1397

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 3/6
(11 نظر )

30 شهریور 1397

کلاس بندی سال تحصیلی 98-1397

کلاس بندی سال تحصیلی 98-1397
تذکر: کلاس بندی با نظر شورای مدرسه انجام شده و غیرقابل تغییر است.
مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 3/4
(8 نظر )

28 شهریور 1396

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(3 نظر )

28 شهریور 1396

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 3
(6 نظر )

31 شهریور 1395

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 3
(1 نظر )

29 شهریور 1395

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

30 شهریور 1394

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 1/8
(5 نظر )

31 شهریور 1393

قابل توجه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

1- مراسم بازگشایی مدرسه روز سه شنبه اول مهر از ساعت 8  با حضور مسئولین آغاز می شود.
2- اولیای گرامی فرزند خود را قبل از ساعت 7:30  و از درب جنوبی به 
مدرسه بیاورند.
3- کلیه دانش آموزان باید با لباس فرم  مدرسه و ظاهری آراسته در مدرسه حضور یابند.
4- دانش آموزان می توانند با مراجعه به وب سایت مدرسه از کلاس بندی و برنامه هفتگی خود آگاه شوند.
5- مدرسه در روزسه شنبه اول مهرماه ساعت 13:30 تعطیل خواهد شد و دانش آموزان با سرویس به منزل بازمی گردند.
مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

26 شهریور 1393

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 3
(7 نظر )

31 شهریور 1392

مولف: مهدی ستایش سرور
0  نظر
رتبه خبر: 4/1
(7 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2